The best Side of Gambir EmasBahagian ini akan memaklumkan kepada pengadu berkenaan position penerimaan aduan melalui e-mel dalam tempoh 24 jam.

Adakah iklan makanan boleh mempunyai tuntutan perubatan seperti mengurangkan paras gula dalam darah?

In the initial weeks of usage the noticed rise in dimensions of the penis will likely be only short term. Nevertheless, soon after many extra weeks of normal utilization of penis pump you are able to be expecting the obtained results to be long term.

This isn't allowed simply because any amendment around the ad format have to be accredited with the MAB ahead of publishing.

Loading... Our new desktop encounter was developed to be your new music spot. Pay attention to Formal albums & additional.

Sebarang jenis penyebaran maklumat mengenai produk dan perkhidmatan kesihatan boleh di klasifikasikan sebagai iklan termasuklah melalui World-wide-web. Kelulusan LIU adalah diperlukan sebelum ianya boleh dipaparkan kepada masyarakat.

All ways of residing ought to be geared in direction of reaching to own an alkaline overall body! This is absolutely simpler than it sounds. It begins with how to test regardless if you are alkaline or acidic.

Hybrid Extender mempunyai 2 batang rod yang berisi spring. Apabila rod ini dipasang mengikut panjang yang disyorkan (iaitu saiz zakar sewaktu menegang), satu bentuk daya atau tarikan akan dikenakan pada zakar.

Penis enlargement: It is possible to enhance the length and girth of the penis by approximately two inches Each and every merely by utilizing Effective Automated Penis Pump for ten minutes everyday!

Adakah pindaan kecil seperti pertukaran atau susun atur gambar boleh dilakukan terhadap structure iklan yang telah diluluskan oleh LIU?

All registered medicinal solution commercials necessitates prior approval with the Drugs Advertisement Board before They more info are really released, eventhough it does not have any abnormal medical promises.

Diabetic issues jenis kedua (II) boleh disebabkan oleh kerintangan insulin (penurunan sensitiviti tisu badan terhadap insulin) dan/atau penghasilan insulin yang berkurangan. Diabetic issues jenis II, oleh kerana masih mempunyai sedikit sebanyak insulin dari pankreas, boleh check here dikawal secara pemantauan pangambilan makanan, pengurangan berat badan, bersenam, dan pengambilan ubat secara makan/suapan ( website suntikan insulin diperlukan dalam keadaan tertentu sekiranya pengambilan ubat secara makan kurang berkesan atau memberi kesan samping serius kepada pesakit).

Semua iklan berkaitan produk berdaftar perlu dinilai dan mendapatkan kelulusan Lembaga Iklan Ubat terlebih dahulu walaupun ia tidak mempunyai sebarang tuntutan perubatan berlebihan.

Testimoni hanya dibenarkan bagi produk berdaftar yang didaftarkan di bawah kategori ‘X’. Sebarang testimoni oleh orang awam di dalam iklan perlu disokong dengan ‘consent letter of testimony”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *